Vernieuwen stookplaats Kunstencentrum Vooruit

Project
Vernieuwen stookplaats Kunstencentrum Vooruit

Jaar
2016

Locatie
Gent

Architecten
BAST architects & engineers
Projectteam: Bruno Deraedt, Emily Ampe

15.603 De opdracht omvat het vernieuwen van de stookplaats van het volledige gebouw. Deze werd opgesplitst in twee delen: de haalbaarheidsstudie en de studie van de technische uitrusting. 
Het nieuwe systeem werkt bij voorkeur autonoom of in afstemming met een lokale aanbieder. Het sociaal draagvlak is uiterst belangrijk binnen de visievorming van het kunstencentrum Vooruit.
Na een analyse van de bestaande toestand en de huidige warmtevraag werd een brainstormsessie georganiseerd. Deze duidde vooral op heel wat onbenutte stromen binnen het gebouw. Benutting van de afvalstromen werd vervolgens opgenomen in het concept. De haalbaarheidsstudie stelt een aantal mogelijke pistes voorop, waarbij bufferopslag centraal.