KaHo Dubo - Campus Gent

Project
KaHo Dubo - Campus Gent

Jaar
2008 - 2013

Klant
KaHo Sint Lieven

Locatie
Gent

Architecten
arch. Alexis Versele

Extra info
Persprijs 2020 Challenge

D2085 Bovenop het bestaande gebouw van de Technologiecampus Gent werden twee klaslokalen gebouwd die zullen dienen als testlokaal voor de studenten Industrieel Ingenieur.
Voor elk lokaal werd een ander type van passieve bouwschil ontworpen. Het ene lokaal is opgevat als een massieve structuur van beton en baksteen met een isolatieschil in een houtskelet. Het andere is een halfzware structuur in een houtskelet en een massieve vloer. Beide zijn bedoeld als testlokalen, maar één lokaal wordt effectief gebruikt als leslokaal. Zo bekomen we een unieke, gecontroleerde testomgeving met reële gebruikers. Door de lokalen gelijktijdig te gebruiken, krijgen we een interessante vergelijkende testomgeving. Dankzij een modulaire opbouw van het gebouw, de technische uitrusting en de regeling zullen kleine wijzigingen aan het concept gedurende de looptijd van het project verschillende onderzoeken mogelijk maken. De klaslokalen zullen ook uitgebreid en langdurig gemonitord worden. Zo zullen het binnenklimaat (thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort, relatieve vochtigheid), het energieverbruik (verwarming, koeling, verlichting, ventilatie …), de werking van het HVAC systeem, de regeling, de zonnewering en het thermische en hygrische gedrag van een testwand geëvalueerd worden.
De resultaten van het onderzoek zullen kunnen gebruikt worden voor het project ‘Scholen van Morgen’ van de Vlaamse regering, waar 24 pilootscholen zullen gebouwd worden volgens de passief-bouwstandaard.

Het ontwerp werd bekroond met de persprijs van de 2020 Challenge

Meer info: download1 en download2